راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نویسندگان

با سپاس از بذل توجه شما به نشریۀ «مطالعات زبان و ادبیات عربی»، به اطلاع می‌رساند که نشریه در محورهای مرتبط با زبان و ادبیات عربی، همچون موضوعات زیر، مقاله می‌پذیرد:

 1. دانش لغت (علم اللغة)
 2. دانش صرف
 3. دانش نحو
 4. دانش بلاغت
 5. مطالعات ترجمه
 6. قرآن‌پژوهی و حدیث‌پژوهی با رویکرد ادبی؛
 7. دانش زبان‌شناسی و  دانش های مرتبط مانند معناشناسی

شایان ذکر است که در همۀ زمینه‌ها، پژوهش‌های بنیادی یا دینی با تطبیق بر آیات و روایات در محوریت اصلی نشریه قرار دارد.

بنابراین از پذیرش موضوعات مرتبط با زبان شناسی محض یا تطبیق بر متون و اشعار غیر دینی مانند سبک شناسی، نمادشناسی شعرای فارسی یا عربی که افزوده علمی در شناخت آیات و روایات ندارد معذوریم.

راهنمای روش پژوهش (روش تحقیق)

سیاست نشریه، داوریِ هم‌افزایانه و ارتقا‌بخش است؛ نه صرفاً تأیید یا رد مقالات. ازاین‌رو ضروری است که پژوهشگران ارجمند با هدف آگاهی و رعایت ملاک‌های اصلی داوری، در جهت بهبود مقاله و استانداردسازی آن گام بردارند. برای این منظور لازم است به موارد زیر، توجه کافی شود:

 1. رعایت ساختار مقاله؛

        (چکیده (250 کلمه)، کلیدواژه (3 تا 7 کلمه)، مقدمه، بدنۀ مقاله (با فصل‌بندی منطقی)، جمع‌بندی و منابع)

 1. موضوع نوآورانه، با اهمیت و کاربردی؛
 2. تبیین دقیق مسئلۀ پژوهش؛
 3. استفاده از منابع معتبر و متعدد؛
 4. استفاده از روش تحقیق صحیح؛
 5. پرهیز از بیان مطالب زائد؛
 6. دستیابی به یافته‌های نو و مهم.

راهنمای روش نگارش

شیوۀ نشریه در نگارش مقاله،‌ سه سقفی است؛ بدین‌معنا که در مرحلۀ نخست، مقاله برای سردبیر ارسال می‌شود. پس از تأیید اولیه سردبیر، در مرحلۀ دومْ مقاله برای ارسال به داور آماده می‌شود. قبل از ارسالْ واریز هزینۀ داوری، نصب فونت‌ها و استفاده از قالب ورد ضروری است. در مرحلۀ سوم، به واریز هزینۀ پذیرش و اصلاح آدرس‌‌ها بر اساس شیوۀ APA که توضیح آن در قالب ورد آمده است، اقدام می‌شود. شما می‌توانید در نمودار زیر، نمای کلی این مطلب را مشاهده کنید:

نکته: در فراخوان نخست نشریه، برای شمارۀ 1 و 2 تمام هزینه‌ها رایگان است.

این نحوه فرایند پذیرش، به منظور سهولت نویسندگان گران‌قدر طراحی شده است و پیرو آن، چنانچه این شیوه‌نامه رعایت نشود، مقاله به نویسندگان مرجوع شده، تا پس از اِعمال شیوه‌نامهْ برای ارسال مجدد اقدام کنند. همچنین گفتنی است که هیئت تحریریه، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اگر نویسنده پس از مرحلۀ دوم (پذیرش نهایی)، از اصلاح آدرس‌ها خودداری کند، مقاله را وتو کرده، از فهرست نشر خارج سازد.

 1. دانلود فونت‌ها؛
 2. دانلود قالب نشریه.

در آخر ضمن قدردانی صمیمانه از همکاری شما، دو نکتۀ شایان توجه بیان می‌شود:

 1. مقالات بایستی به زبان فارسی بوده، پیش‌تر در هیچ مجله یا نشریه‌ای منتشر نشده و یا برای چاپ به مجلات دیگر ارائه نشده باشد.
 2. مقالات به شکل الکترونیکی و رایگان، از طریق سایت نشریه منتشر خواهد شد؛ البته مطالب منتشره‌شده، لزوماً بیان‌کنندۀ دیدگاه‌های نشریه نیست. همچنین نشریه در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.