فراخوان جذب مقاله

فراخوان جذب مقاله

بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند که دوفصلنامۀ مطالعات زبان و ادبیات عربى وابسته به مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی جامعة المصطفی العالمیة، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمارۀ 77326 آمادگی دارد که به انتشار مقالات شما اقدام کند.

بدین‌منظور از اساتید حوزوی و دانشگاهی، دانشجویان، طلاب، پژوهشگران و همۀ علاقه‌مندان به زبان و ادبیات عربی دعوت به عمل می‌آورد تا یافته‌های علمی خود را در محورهای زیر، برای دوفصلنامه ارسال کنند:

  1. علم بلاغت؛
  2. علم نحو و صرف؛
  3. قرآن‌پژوهی و حدیث‌پژوهی با رویکرد ادبی؛
  4. زبان‌شناسی و معناشناسی در زبان عربی.

در همۀ زمینه‌ها، رویکردهای دینی-کاربردی در محوریت اصلی نشریه قرار دارد.

مهلت ارسال آثار: 01/03/1401

ارسال مقالات در سایت نشریه به نشانی: http://pam.journals.miu.ac.ir/

امتیازات فراخوان:

  1. داوری سریع مقالات ارسالی؛
  2. برخورداری از رتبۀ علمی-پژوهشی (با توجه به تعمیم امتیاز به شماره‌های نخست)؛
  3. قدردانی مالی از نویسندگان؛
  4. دریافت و پذیرش رایگان مقالات دریافتی.