فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

مرحلۀ اول: ارسال مقاله برای سردبیر

در این مرحله، نویسنده از طریق سایت نشریه، مقاله خود را ارسال می‌کند. پس از گذشت 7 تا 14 روز کاری، گروه دبیران (سردبیر، دبیر تخصصی یا اعضای هیئت تحریریه) مقاله را ارزیابی اولیه کرده، چنانچه ملاک‌های علمی-پژوهشی را دارا باشد، مقاله وارد مرحلۀ دوم می‌شود.

مرحلۀ دوم: ارسال مقاله برای داوری

اکنون سردبیر، مقاله را به نویسنده باز می‌گرداند تا وی این موارد را اصلاح کند: 1. دانلود و استفاده از فونت‌ها و قالب WORD مخصوص نشریه؛ 2. پرداخت هزینۀ داوری.

فرصت این مرحله نیز 7 تا 14 روز کاری است و پس از آن، بایستی مقاله را برای نشریه ارسال کند و گروه دبیران بعد از تعیین داور، در مهلت 1 تا 2 ماه مقاله داوری‌شده را از داوران اخذ می‌کند و با نظر مثبت داوران، مقاله به مرحلۀ نهایی می‌رود.

مرحلۀ سوم: ارسال مقاله برای پذیرش نهایی

نویسنده برای مرحلۀ سوم یا مرحلۀ نهایی، این موارد را بایستی عملی سازد: 1. اصلاح‌ آدرس‌ها و منابع بر اساس شیوه‌نامه؛ 2. پرداخت هزینۀ پذیرش نهایی.

با اتمام این مرحله و ارسال آن از طریق سایت، دفتر نشریه فرایند آماده‌شدن برای چاپ را آغاز می‌کند و نویسندگان می‌توانند، گواهی پذیرش مقالۀ خود را از طریق سایت یا تماس با دفتر نشریه اخذ کنند.